ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το “Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου” είναι ένα από τα πλέον δυναμικά επαγγέλματα και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Το “Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου” συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης και των εξωτερικών εταίρων. Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών που προβαίνει, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου.

Καθήκον του είναι να είναι διαρκώς έτοιμος να συλλέξει πληροφορίες για τις ξένες αγορές, προκειμένου να προετοιμάσει τις εμπορικές αποφάσεις. Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την πώληση, επεξεργάζεται προσαρμοσμένες προσφορές, διενεργεί πωλήσεις και συμμετέχει σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών. Διασφαλίζει τη διοικητική και εμπορική παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών και συντονίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους εξωτερικούς παροχείς. Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων του σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε:

 • Εμπορικές εταιρείες Διανομών και Ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες).
 • Εταιρείες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Οργανισμούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικούς οργανισμούς)

Μαθήματα:

 1. Εμπορική Μελέτη και Προσέγγιση των Ξένων Αγορών
 2. Σύστημα Εμπορικής Πληροφόρησης
 3. Διεθνή Οικονομικά
 4. Διεθνή Νομικά Θέματα
 5. Διασφάλιση Νέων και Παρακολούθηση των Υπαρχόντων Πελατών / Εταίρων
 6. Διαπραγμάτευση
 7. Επιλογή Πηγών για τον Προσδιορισμό των Πιθανών Προμηθευτών
 8. Επιλογή Παρόχων Υπηρεσιών σε Εργασίες Διεθνούς Εμπορίου
 9. Διασφάλιση Διεύθυνσης των Διεθνών Δεργασιών
 10. Ξένη Γλώσσα 
 11. Διαχείριση και Επικοινωνία σε Διαπολιτισμικό Περιβάλλον
 12. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.