ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αποτελούν μια δυναμική έκφραση της πρωτογενούς παραγωγής. Οι πολύ καλές κλιματικές συνθήκες, η εύκολη πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης λόγω γεωγραφικής θέσης, οι σημαντικές ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που μπορεί να υποκαταστήσει τα συμβατικά καύσιμα (βιομάζα, γεωθερμία), η  τεχνογνωσία από εξειδικευμένα εργαστήρια, οι υποδομές, ο εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν ενδεικτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

O «Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη»  αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, καθώς μπορεί να στηρίξει μια σειρά παραγωγικών δραστηριοτήτων στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και καλλιεργειών υπό κάλυψη, αλλά και να συμβάλει στην εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων που θα βασίζεται σε λειτουργικό σχεδιασμό με στόχο τον ορθολογικό έλεγχο του κλίματος. Μπορεί να αναλαμβάνει το συνολικό κύκλο φροντίδας των καλλιεργειών, την ανάπτυξη των φυτών, τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών αρχείων και να ελέγχει και να ρυθμίζει τα συστήματα αυτοματισμού και λειτουργίας, που χρησιμοποιούνται στις θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν ως:

 • Παραγωγοί λαχανικών και κηπευτικών θερμοκηπίου
 • Παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών θερμοκηπίου
 • Παραγωγοί πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια)
 • Παραγωγοί βιολογικών προϊόντων θερμοκηπίου
 • Παραγωγοί αγροτικών προϊόντων υπό κάλυψη
 • Σύμβουλοι σε θέματα καλλιεργειών υπό κάλυψη

Μαθήματα:

 1. Θερμοκήπια
 2. Εξοπλισμός Θρμοκηπίων
 3. Γεωργική Τεχνική I
 4. Γεωργική Τεχνική II
 5. Γενική Φυτοτεχνία
 6. Καλλιέργειες Θερμοκηπίου
 7. Υδροπονικές Καλλιέργειες
 8. Εδαφολογία
 9. Φυτοπροστασία
 10. Γεωργική Οικονομία
 11. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας – Προστασία Περιβάλλοντος

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.