ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο “Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων” αποκτά επαγγελματικές ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση), ώστε να είναι ικανός να εργάζεται ως ειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Έχει τη δυνατότητα να εκτελεί εργασίες όπως: εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών διαφόρων τύπων, σύνδεση ή αποσύνδεση συσκευών, έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χρήση διαφόρων οργάνων και εργαλείων.

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν στους εξής εργασιακούς χώρους:

 •  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες όλων των ειδών όπως μεταλλευτικές, μεταλλουργικές, τσιμεντοβιομηχανίες, ναυπηγεία, καυσίμων, τροφίμων ή ποτών, πλαστικών ειδών, χρωμάτων, χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας κ.λπ.
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Εμπορικές επιχειρήσεις ή παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές οι οποίες προμηθεύουν ηλεκτρολογικό υλικό και εξοπλισμό, κατασκευάζουν ή συντηρούν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τοποθετούν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κ.λπ.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι

Μαθήματα:

 1. Ηλεκτροτεχνία και Εφαρμογές 
 2. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
 3. Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 
 4. Μηχανουργικές Εφαρμογές 
 5. Προστασία Περιβάλλοντος 
 6. Ασφάλεια Εργασίας, Υγιεινή και Πυροπροστασία
 7. Ηλεκτρονικά Ισχύος 
 8. Αυτοματισμοί
 9. Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου 
 10. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.