ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Η βιομηχανική παραγωγή συνδυάζει μια σειρά δραστηριοτήτων, η εκτέλεση των οποίων απαιτεί τη λειτουργία μεγάλου αριθμού αυτοματοποιημένων εξοπλισμών, μηχανών και εγκαταστάσεων.

Ο “Τεχνικός Αυτοματισμών” είναι ικανός να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή και συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως :

 • την τοποθέτηση, εγκατάσταση, τη ρύθμιση
 • τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών
 • τη χρήση οργάνων ή εργαλείων
 • την εποπτεία, τη συντήρηση/επισκευή/μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Αποτελεί ένα επάγγελμα με τεράστια πελατειακή βάση λόγω της πληθώρας εφαρμογών στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι νέες απαιτήσεις των αυτοματοποιημένων συστημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, διεργασίας, εποπτείας και ανάπτυξης δίνουν κυρίαρχο ρόλο στον Τεχνικό Αυτοματισμών.

Οι απόφοιτοι απασχολούνται στους εξής εργασιακούς χώρους:

 • Βιομηχανίες & βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που χρησιμοποιούν διάφορες φυσικοχημικές και μηχανικές διεργασίες συνεχούς και ασυνεχούς ροής
 • Βιομηχανίες πλαστικών  υλών,  χρωμάτων,   φαρμάκων,  χαρτιού,  παραγωγής  ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας
 • Επιχειρήσεις συσκευασίας, και μεταφοράς, μεταποιητικές, ξύλου, δέρματος κ.λπ.
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και υγρών καυσίμων κ.λπ.
 • Κατασκευαστικές, εμπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν εγκαταστάσεις, αυτοματισμού, κλιματισμού και πυροπροστασίας

Μαθήματα:

 1. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 2. Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
 3. Βιομηχανική Πληροφορική
 4. Μηχανολογία
 5. Ηλεκτρολογία
 6. Μετρήσεις – Αισθητήρια 
 7. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 8. Επάγγελμα Τεχνικού Αυτοματισμών 
 9. Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
 10. Χρήση  Η/Υ 
 11. Αγγλική Ορολογία

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.