ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ 2018-05-14T10:24:14+00:00

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

O Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών είναι το στέλεχος που οργανώνει και στηρίζει δυναμικά τις λειτουργίες των Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων μιας επιχείρησης.

Αποτελεί το ειδικευμένο άτομο, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού, προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Δηλαδή κάνει σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου, συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα, ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης, επιδιώκει ανάλογα με τη θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων, οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών και παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων κ.λπ. αυτών.

Το άτομο αυτό είναι ικανό να χειρίζεται, αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής.

Η ραγδαία εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας σε συνδυασμό με την αύξηση των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων δημιούργησαν την ανάγκη για άρτια καταρτισμένους γραμματείς με γνώσεις  λογιστικής, πληροφορικής, οικονομικών, δημοσίων σχέσεων, ξένων γλωσσών κ.λπ., κάνοντας έτσι τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου ιδιαίτερα περιζήτητους.

Ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του επαγγέλματος είναι ότι η συγκεκριμένη θέση μπορεί να εξασφαλίζει εργασία σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς και το ότι έχει ανταπόκριση σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε:

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, εταιρείες consulting, κ.ά.)
 • Τράπεζες, Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Media shops
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Μαθήματα:

 1. Δίκαιο I και ΙΙ
 2. Πρακτική Γραμματείας
 3. Δακτυλογραφία Ι και ΙΙ
 4. Γενική Λογιστική Ι και ΙΙ
 5. Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ
 6. Στατιστική Ι και ΙΙ
 7. Αγγλική Οικονομική και Διοικητική Ορολογία & Αλληλογραφία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV
 8. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 9. Αρχές Πολιτικής Οικονομίας
 10. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 11. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
 12. Επεξεργασία Κειμένου
 13. Λογιστικά Φύλλα
 14. Βάση Δεδομένων
 15. Σύγχρονο Περιβάλλον
 16. Γραφείου Γραμματεία Διεύθυνσης
 17. Δημόσιες Σχέσεις και Marketing
 18. Δεοντολογία Επαγγέλματος
 19. Φορολογική Νομοθεσία

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.