ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

Οι κύριες δραστηριότητες του Τεχνικού Μηχανοτρονικής αναφέρονται σε επαγγελματικούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και έλεγχος όλων των μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Η ραγδαία εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στα μηχανοτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και η συμβολή αυτών στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, τοποθετούν τον επαγγελματία «Τεχνικό Μηχανοτρονικής» στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε:
– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση
αυτοκινήτων
– Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
– Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
– Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
– Αυτοκινητοβιομηχανίες
– Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
– Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
– Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Μαθήματα:

 1. Οργάνωση, Λειτουργία & Ασφάλεια Συνεργείου – Περιβάλλον
 2. Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών
 3. Μηχανολογικό Σχέδιο
 4. Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
 5. Δομή & Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
 6. Συστήματα Παραγωγής Ισχύος
 7. Συστήματα Μετάδοσης Ισχύος
 8. Στοιχεία Θεωρίας Επικοινωνιών & Δίκτυα Συστημάτων σε Οχήματα
 9. Λειτουργία, Επισκευή & Συντήρηση Αυτοκινήτου
 10. Λειτουργία, Επισκευή & Συντήρηση Μοτοσικλετών
 11. Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτων
 12. Διάγνωση Βλαβών Μοτοσικλετών
 13. Δυναμική Οχημάτων
 14. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.