ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο  “Τεχνικός Φαρμάκων – Καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων” είναι εξειδικευμένος τεχνικός και συντελεί στην παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών φέροντας την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραλαβή ποιοτικά σωστού προϊόντος. Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες φαρμακείου, όπως: εκτέλεση συνταγών, παρασκευή εργαστηριακών σκευασμάτων, εξυπηρέτηση πελάτη σε επιλογή καλλυντικών, συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών, μηχανοργάνωση. Σε κάθε περίπτωση δε, φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας.

Με τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτά, αλλά και μέσω της πρακτικής άσκησης, είναι σε θέση να παρασκευάζει φάρμακα, καλλυντικά και άλλα παρεμφερή προϊόντα και κατ’ επέκταση να εξελιχθεί σε περιζήτητο στέλεχος στο χώρο της Υγείας, και της Χημικής βιομηχανίας γενικότερα. Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών πρέπει να του παρέχουν αυτοπεποίθηση και να τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου της γνησιότητας των πρώτων υλών που πραγματοποιεί και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων που παράγει.

Ο “Τεχνικός Φαρμάκων – Καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων” αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα και αποδοτικά επαγγέλματα στον τομέα της Υγείας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε:

 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων
 • Σε χημικά εργαστήρια
 • Σε φαρμακεία εκτέλεσης συνταγολογίου
 • Σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
 • Σε εταιρείες εμπορίας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών υλικών
 • Σε Ιδιωτικές Κλινικές
 • Σε ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Μαθήματα:

 1.  Γενική Χημεία
 2. Αναλυτική Χημεία Ι
 3. Φυσικές και Χημικές Διεργασίες
 4. Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
 5. Στατιστική
 6. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 7. Οργανική Χημεία
 8. Βιοχημεία
 9. Αναλυτική Χημεία ΙΙ
 10. Χημική Τεχνολογία
 11. Μικροβιολογία
 12. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Αγωγής
 13. Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων
 14. Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
 15. Κοσμετολογία Ι
 16. Φαρμακολογία- Τοξικολογία
 17. Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
 18. Κοσμετολογία ΙΙ
 19. Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
 20. Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών
 21. Marketing Φαρμάκων και Καλλυντικών
 22. Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.