ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της Υγείας καθιστούν την κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών επιτακτική ανάγκη.

Το “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας” εκπαιδεύεται σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης στον τομέα της διαχείρισης υπηρεσιών υγείας. Χρησιμοποιεί τακτικές Management Υγείας (Health Management) εφαρμόζοντας σύγχρονα διοικητικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας.

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας» είναι σε θέση να:

 •  Υποστηρίζει όλες τις βαθμίδες διοίκησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη
 •  Χρησιμοποιεί τις γνώσεις Στατιστικής, Οικονομικών Μαθηματικών και Χρηματοοικονομικών, για την ανάλυση στοιχείων και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης
 •  Σχεδιάζει προγράμματα Υγείας που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού και καταρτίζει σχετικές εκθέσεις προόδου

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε:

 • μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας, πρωτοβάθμιας (Κέντρα Υγείας) και Δευτεροβάθμιας (νοσοκομεία) περίθαλψης, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα
 • διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές
 • επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Υγείας (πχ. Κέντρα Διατήρησης Βλαστοκυττάρων, ιδιωτικά ιατρεία, κ.λπ.)
 • διοικητικά τμήματα επιχειρήσεων, καθώς και σε τμήματα marketing, δημοσίων σχέσεων, πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού
 • ασφαλιστικούς οργανισμούς, ως σύμβουλοι Υγείας

Μαθήματα:

 1. Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
 2. Δίκαιο Ι, ΙΙ
 3. Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 4. Στατιστική Ι, ΙΙ
 5. Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
 6. Τεχνική Συναλλαγών
 7. Marketing
 8. Οικονομική των Επιχειρήσεων
 9. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 10. Συστήματα Υγείας
 11. Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπισή τους
 12. Δημοσιά Υγιεινή – Επιδημιολογία
 13. Κοινωνική Πολίτικη και Κράτος Πρόνοιας
 14. Οικονομικά της Υγείας
 15. Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας
 16. Ασφαλιστικά Συστήματα στην Ελλάδα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 17. Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ
 18. Επιχειρησιακή Στρατηγική
 19. Διοίκηση Προσωπικού
 20. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 21. Διαχείριση Αποθεμάτων – Προμηθειών στις Υπηρεσίες Υγείας
 22. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 23. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.