ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Ο “Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών” επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για κάθε συγκεκριμένη χρήση, καθώς και την κατάλληλη μέθοδο κατεργασίας για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. Ασχολείται με την παραγωγή και τον βασικό ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας και των έτοιμων προϊόντων.

Βασική αρμοδιότητα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι η πραγματοποίηση με ακρίβεια κάθε είδους χημικών αναλύσεων καθώς και η καταγραφή ενδείξεων των μετρήσεων και η εξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία παραδίδει στον υπεύθυνο χημικό επιστήμονα. Συμβάλλει στην ορθή εκτέλεση των οδηγιών, στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων και τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Συντηρεί τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και ρυθμίζει τις διάφορες συσκευές για τη σωστή και ακριβή λειτουργία τους. Ανήκει στο τεχνικό προσωπικό των χημικών κυρίως βιομηχανιών.

Επαγγελματική αποκατάσταση:

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δημόσιο τομέα σε διάφορα υπουργεία (Εμπορίου, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας κ.ά.) και οργανισμούς (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.ά.), καθώς και στον ιδιωτικό τομέα σε εργοστάσια παραγωγής χημικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών, λιπασμάτων, πλαστικών, πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, κεραμικών προϊόντων, δομικών υλικών, τσιμέντων κ.ά.

Μαθήματα:

 1. Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
 2. Πρώτες Βοήθειες
 3. Ανατομία
 4. Φαρμακολογία
 5. Υγιεινή – Μικροβιολογία
 6. Χειρουργική Ι, ΙΙ
 7. Παθολογία
 8. Γυναικολογία – Παιδιατρική
 9. Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας
 10. Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 11. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι, ΙΙ
 12. Βασικές Αρχές Αναπνευστικής Λειτουργίας και Λοιπών Συστημάτων στη Μ.Ε.Θ
 13. Χειρουργική Αναισθησία & Ανάνηψη
 14. Νοσηλευτική Μ.Ε.Θ. Ι, ΙΙ
 15. Ειδική Νοσολογία Μ.Ε.Θ
 16. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.