ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ

Ο “Τεχνικός Η/Υ” είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του, επισκευάζει υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, εκτυπωτές και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές συσκευές. Είναι εκείνος που θα δώσει την τεχνική μελέτη που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ο “Τεχνικός Η/Υ” αποτελεί τον άμεσο συνεργάτη κάθε εταιρείας, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος την τεχνολογία των Η/Υ, αλλά και των περιφερειακών συσκευών ενός σύγχρονου περιβάλλοντος γραφείου.

Πρόκειται για μια δουλειά με κινητικότητα που δίνει ευκαιρίες εξελίξιμης σταδιοδρομίας, σε όσους διατηρούν ζωηρό το ενδιαφέρον τους και ενημερώνονται για κάθε καινοτομία του κλάδου.

Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην Πληροφορική που θα τους καταστήσουν ικανούς να σταδιοδρομήσουν και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός δυναμικού τομέα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ» μπορούν να εργαστούν σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν Συστήματα Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής
 • Εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών προϊόντων
 • Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων
 • Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση
  ελεύθερου επαγγέλματος

Μαθήματα:

 1. Ηλεκτροτεχνία 
 2. Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 3. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 4. Λειτουργικά Συστήματα
 5. Επικοινωνίες Δεδομένων
 6. Δίκτυα Υπολογιστών
 7. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 8. Προγραμματισμός Η/Υ
 9. Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 10. Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ
 11. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.