ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

Ο «Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ» είναι ο επαγγελματίας που απαιτείται σε κάθε εταιρεία για την υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών της και την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών στα μέτρα της εταιρείας. Επιπρόσθετα χειρίζεται αποτελεσματικά τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, αναπτύσσει εφαρμογές, γράφει κώδικα και αναλαμβάνει το έργο  του σχεδιασμού,  της δημιουργίας και της παραμετροποίησης προγραμμάτων λογισμικού (software). Επίσης, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων και άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Αναπτύσσει δικτυακές εφαρμογές για την παροχή δεδομένων και την αποθήκευση όλων αυτών σε κεντρική βάση διαχείρισης δεδομένων. Παράγει αναφορές και στατιστικά για τα δεδομένα που αποθηκεύει και παράλληλα είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες συντήρησης στη βάση δεδομένων για την ταχύτερη λειτουργία της.

Οι απόφοιτοι θα εξελιχθούν σε σύγχρονους επαγγελματίες με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να σταδιοδρομήσουν και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός δυναμικού τομέα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε:

 • Υπουργεία, Οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής
 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
 • Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς
 • Τράπεζες
 • Κάθε ιδιωτική επιχείρηση που χρησιμοποιεί δίκτυο
 • Εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Μηχανογραφικά κέντρα
 • Αλυσίδες ξενοδοχείων
 • Τηλεοπτικούς σταθμούς

Μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
 2. Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι Γλώσσα προγραμματισμού Ι (PASCAL)
 3. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 4. Λειτουργικά Συστήματα
 5. Επικοινωνίες Δεδομένων
 6. Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών INTERNET
 7. Βάσεις Δεδομένων Ι
 8. Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
 9. Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (PHOTOSHOP)
 10. Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή
 11. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
 12. Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (VISUAL BASIC)
 13. Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)
 14. Ασφάλεια Συστημάτων
 15. Βάσεις Δεδομένων ΙΙΙ
 16. Γλώσσα Προγραμματισμού V (client server με εργαλεία IDE στη διαχείριση RDBMS)
 17. Γλώσσα Προγραμματισμού VΙ (C#)
 18. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.