ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών είναι συνεχώς αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο τομέας της παρασκευής ελέγχου και διαχείρισης των τροφίμων ήταν και είναι πάντα σχετιζόμενος με την υγεία των πολιτών και την ποιότητα ζωής τους.

Ειδικά στην Ελλάδα, μια χώρα παραγωγής πολλών αγροτικών προϊόντων, η μεταποίηση και ο χειρισμός τους είναι σε μεγάλη έκταση και παρέχει οικονομικά οφέλη και πολλές θέσεις εργασίας. Η ανάγκη της παραγωγής, διακίνησης, επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με τους κανόνες ορθών γεωργικών και βιομηχανικών πρακτικών, δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό.

Το «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» αποκτά γνώσεις απαραίτητες για τη διασφάλιση της παραγωγής προϊόντων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλουν η κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή στάνταρ.

Η δυναμική που παρουσιάζει ο κλάδος, παράλληλα με τις διεθνείς απαιτήσεις για τη συμμόρφωση των τροφίμων και ποτών σε σχέση με συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, δημιουργούν ιδιαίτερη ζήτηση για «Στελέχη Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών», τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων από την παραγωγή τους, μέχρι την κατανάλωσή τους από τον τελικό χρήστη.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή: παραγωγής, διακίνησης, επεξεργασίας και διάθεσης με γνώμονα τις ορθές γεωργικές και βιομηχανικές πρακτικές. Ασχολείται κυρίως με την παραγωγή και τον βασικό ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας και των έτοιμων προϊόντων. Παρακολουθεί και επεμβαίνει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στην επεξεργασία, συντήρηση και μεταποίηση των τροφίμων και εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση, τον χειρισμό και τη διακίνησή τους. Εργάζεται σε όλα τα τμήματα παραγωγής τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν ως :

 • Χειριστές σε Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων
 • Σε Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων (βοηθοί αναλυτές)
 • Σε Ειδικευμένες θέσεις πωλητών χονδρικής πώλησης τροφίμων (dealer)
 • Σε Ειδικευμένες θέσεις χειριστών πωλήσεων τροφίμων λιανικής
 • Σε Ειδικευμένες θέσεις αποθηκάριων τροφίμων
 • Σε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων
 • Σε ξενοδοχειακές μονάδες, ως επικεφαλείς του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων

Μαθήματα:

 1. Ειδικά Θέματα Φυσικής
 2.  Γενική Χημεία
 3. Αρχές Διατροφής Ι, ΙI
 4. Μοριακή Βιολογία και Γενετική
 5. Αναλυτική Χημεία
 6. Μηχανική Τροφίμων
 7. Εισαγωγή στην Τεχνολογία και Έλεγχο Τροφίμων και Ποτών
 8. Μικροβιολογία
 9. Χημεία Τροφίμων
 10. Βιοστατιστική
 11. Βιοχημεία
 12. Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
 13. Διατροφή και Θρεπτική Αξία
 14. Τεχνικές Παρασκευής Διατροφής Ι, ΙΙ
 15. Βιοτεχνολογία
 16. Νομοθεσία και Δεοντολογία
 17. Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων
 18. Προώθηση και Διαφήμιση Τροφίμων
 19. Ανάλυση Τροφίμων
 20. Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών Ι, ΙΙ
 21. Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών
 22. Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Ζύμης
 23. Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Μαναβικής
 24. Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Μπακαλικής
 25. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.