ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ

ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο “Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας” είναι μία ειδικότητα με μεγάλη ζήτηση και σχετικά υψηλές απολαβές, καθώς πρόκειται για το δεξί χέρι του οδοντιάτρου, ο οποίος μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να φέρνει εις πέρας το θεραπευτικό του έργο.

Oι οδοντοτεχνίτες εκπαιδεύονται στις σύγχρονες τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής εμφάνισης μιας προσθετικής οδοντικής εργασίας.

Aρμοδιότητες Oδοντοτεχνιτών:

 • Φροντίζουν για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 • Tην προμήθεια απαραίτητων υλικών
 • Την τήρηση όρων υγιεινής
 • Συμμετέχουν στην κατασκευή και κατασκευάζουν προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής, ολικών οδοντοστοιχιών, μεταλλικούς σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών, στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών και όλων των υλικών
 • Συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην επισκευή Ορθοδοντικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων (ενδοστοματικά-εξωστοματικά)
 • Kατασκευάζουν ολικές και άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες
 • Aσχολούνται με εργασίες πορσελάνης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» μπορούν να εργαστούν σε:

 • Ιδιωτικά Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια
 • Δημόσια Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια
 • Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
 • Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Μαθήματα:

 1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
 2. ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΩΝ
 3. ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ)
 4. ΥΓΙΕΙΝΗ – Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 5. ΘΕΩΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 7. ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ)
 8. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
 9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 10. ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
 11. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.