ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η κοστολόγηση συνιστά ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών, σχετικά με κάθε στοιχείο που συμβάλει στην διαμόρφωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος ή των προϊόντων της επιχείρησης.

Το “Στέλεχος Κοστολόγησης” είναι σε θέση να προσδιορίσει το συνολικό κόστος των προϊόντων στην παραγωγή, στη διοίκηση, στις πωλήσεις και στη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και να συγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία με σκοπό την ερμηνεία των αποκλίσεων και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, αναφορικά με την τιμολόγηση των αποθεμάτων ετοίμων και λοιπών προϊόντων.

Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία κόστους και συντάσσει τα έντυπα κοστολόγησης. Διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές που αφορούν το κόστος, αναλύει και εφαρμόζει αριθμοδείκτες. Συγχρόνως προτείνει τρόπους ελαχιστοποίησης του κόστους.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε:

 1. Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία
 2. Εμπορικές επιχειρήσεις
 3. Βιομηχανικές & βιοτεχνικές επιχειρήσεις
 4. Εταιρείες προμηθειών
 5. Αλυσίδες καταστημάτων
 6. Super Market
 7. Εμπορικά Κέντρα

Μαθήματα:

 1. Γενική Λογιστική Ι και ΙΙ
 2. Δίκαιο Ι και ΙΙ
 3. Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ
 4. Στατιστική Ι και ΙΙ
 5. Τεχνική Συν/γων
 6. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ
 7. Φορολογική Πρακτική
 8. Λογιστικές Εφαρμογές Ι και ΙΙ
 9. Λογιστική Εταιρειών
 10. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 11. Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι και ΙΙ
 12. Λογιστική Κόστους Ι και ΙΙ
 13. Μηχανογραφημένη Εμπορική Λογιστική
 14. Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
 15. Μηχανογραφημένη Βιομηχανική Λογιστική
 16. Ανάλυση Ισολογισμού
 17. Λογιστικά Φύλλα (spread sheets – h/y)
 18. Αγγλικά
 19. Χρήση Η/Υ

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.