ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ CATERING | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ CATERING
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (CATERING)

Ο “Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering)” διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία να οργανώνει τη μονάδα που εφοδιάζει με έτοιμα φαγητά. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μαγειρική, την εστιατορική, τη ζαχαροπλαστική τέχνη, την οργάνωση της κουζίνας, τον κατάλογο και την παρασκευή των προϊόντων. Ελέγχει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης στους τομείς της διοίκησης προσωπικού, της οικονομικής διαχείρισης, των δημοσίων σχέσεων, της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Ο Υπεύθυνος Catering επιπλέον γνωρίζει τις βασικές αρχές διαχείρισης των τροφίμων και της ασφαλούς εργασίας στον επισιτισμό.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

 • ως εργαζόμενοι υπάλληλοι σε σχετικές μονάδες επισιτισμού, στο δημόσιο τομέα
 • ως εργαζόμενοι υπάλληλοι σε σχετικές μονάδες επισιτισμού στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα:
 1. Σε εστιατόρια ξενοδοχείων
 2. Σε μπαρ ξενοδοχείων
 3. Ως αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες

Μαθήματα:

 1. Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός Κουζίνας
 2. Αρχές Οικονομικής
 3. Τέχνη Μαγειρικής 
 4. Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής 
 5. Αγγλικά
 6. Τροφογνωσία
 7. Έλεγχος Εμπορευμάτων
 8. Η/Υ
 9. Διαιτητική
 10. Τεμαχισμός Κρεάτων 
 11. Στοιχεία Εστιατορικής
 12. Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
 13. Σύνθεση Μενού
 14. Διακοσμητική Παρασκευασμάτων
 15. Οινολογία
 16. Λογιστικά Πακέτα
 17. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.