ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η βιολογική γεωργία δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος καλλιέργειας, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής, η οποία προϋποθέτει σεβασμό και κατανόηση της φύσης και των αναγκών της, παραγωγή χωρίς εξάντληση των φυσικών πόρων και σεβασμό στην υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή.

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου τα τελευταία χρόνια γύρω από τα θέματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της εξασφάλισης υγιεινών τροφών, απαλλαγμένων από «φυτοφάρμακα» και τοξικές ουσίες έχει φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη Βιολογική Γεωργία.

Εξάλλου, η συνεχής ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος στους καταναλωτές τροφίμων εναντίον της χρήσης «φυτοφαρμάκων» στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα εντομοκτόνων.

Η άποψη αυτή που εκφράζεται και μέσα από την παγκόσμια ανησυχία των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ενός οικολογικού κινήματος για μία γεωργική ανάπτυξη συμβατή με τη φύση, έχει οδηγήσει και κατευθύνει αναπόφευκτα την επιστημονική έρευνα στη δημιουργία νέας προσέγγισης στον τομέα των καλλιεργειών φυτικών ειδών που περικλείεται με τον όρο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».

Ο “Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας” παράγει βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές των μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και εφαρμόζει καθαρές τεχνολογίες για νέες δυναμικές καλλιέργειες, με σκοπό την αντικατάσταση και συμπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν ως:

 • Παραγωγοί βιολογικών προϊόντων
 • Παραγωγοί νέων καινοτόμων προϊόντων
 • Παραγωγοί βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Σύμβουλοι σε θέματα Προστασίας του περιβάλλοντος
 • Στελέχη Εταιρειών Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Μαθήματα:

 1. Αρχές και Μέθοδοι της Βιολογικής Γεωργίας
 2. Βασικές Αρχές Οικολογίας
 3. Οικολογία και Γεωργία
 4. Γεωλογία και Περιβάλλον
 5. Εδαφολογία και Περιβάλλον
 6. Φυτοπροστασία I, II, III
 7. Ρύπανση και Περιβάλλον
 8. Νέες Καλλιέργειες Βιοτεχνολογίας & Περιβάλλον
 9. Αγροτουρισμός & Περιβάλλον
 10. Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
 11. Λιπασματολογία & Περιβάλλον
 12. Άρδευση
 13. Αγρομετεωρολογία – Κλιματολογία
 14. Γεωργικά Εργαλεία & Μηχανήματα
 15. Συσκευασία, Εμπορία, και Τυποποίηση Βιολογικών Προϊόντων
 16. Μελισσοκομία
 17. Κοστολόγηση Βιολογικών Καλλιεργειών
 18. Τεχνολογία Τροφίμων και Ποτών
 19. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
 20. Γεωργική Οικονομία

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.