ΑΓΡΟΤΙΚΟ MANAGEMENT | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ MANAGEMENT
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο αγροτικός κλάδος, ως πρωτογενής τομέας της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί τη βάση της παραγωγικής δυναμικής της Ελλάδας.

Το “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας” είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που οργανώνει και διοικεί αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς επίσης και μονάδες Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας, ασχολείται με τη μελέτη και την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που εντοπίζονται στο γεωργικό τομέα και γενικότερα στον αγροτικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, μελετά τις αγροτικές δομές (οικονομίας, κοινωνίας κ.ά.) μιας περιοχής με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των φυσικών πόρων της. Ακόμη, εξετάζει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων και εμπορίας τους, καθώς και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την προώθησή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά.

Οι νέες γενιές σήμερα συγκριτικά με το παρελθόν εμφανίζουν εντονότερο ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα για την φυτική και ζωική παραγωγή, την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων και την κτηνοτροφία. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει εκ νέου ελκυστικό και κερδοφόρο το επάγγελμα.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν:

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • σε τραπεζικούς οργανισμούς
 • σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ως:
 • Στελέχη διακίνησης, εμπορίας, και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων/εφοδίων/μηχανημάτων
 • Σύμβουλοι επενδύσεων αγροτικών μονάδων
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Μαθήματα:

 1. Μικροοικονομική
 2. Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία
 3. Φυτική Παραγωγή
 4. Εδαφολογία – Λιπασματολογία
 5. Οικονομικά Μαθηματικά
 6. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 7. Γεωργική Οικονομική Στατιστική
 8. Αγροτική Κοινωνιολογία
 9. Εντομολογία
 10. Γεωργική Οικονομική Στατιστική
 11. Αγροτική Κοινωνιολογία
 12. Εντομολογία
 13. Φυτοπαθολογία
 14. Γεωργική Πολιτική
 15. Γεωργική Λογιστική
 16. Γεωργική Οικονομική
 17. Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 18. Ποσοτικές Μέθοδοι
 19. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.