ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο τομέας της Διοίκησης αποτελεί τη βάση ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων, αφού είναι εκείνος που στηρίζει την Οικονομική και Διοικητική λειτουργία τους.

Το “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας” της επιχείρησης εφαρμόζει τις αρχές και πρακτικές της οικονομικής και οργανοδιοικητικής επιστήμης. Υποστηρίζει με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και των τεχνικών εφαρμογών της τους τομείς της διοίκησης και της οικονομίας των επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας” με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, εφαρμόζουν τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζουν την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση και τη διαχείριση ανθρωπίνων και λοιπών πόρων. Εντοπίζουν και λύνουν οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

Αποτελούν πολύτιμα στελέχη κάθε εταιρείας και για τον λόγο αυτό έχουν πολύ υψηλότερες αμοιβές αλλά και εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε τμήμα μιας εταιρείας: Λογιστήριο, Marketing, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις, Τμήμα Προσωπικού κλπ.

 Ειδικότερα μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε:

– Εμπορικές Επιχειρήσεις
– Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
– Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
– Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
– Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
– Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου   Δυναμικού
– Οποιοδήποτε διοικητικό τμήμα επιχείρησης
– Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
– Δημόσιες Υπηρεσίες & Επιμελητήρια

Μαθήματα:

 1. Γενική Λογιστική
 2. Δίκαιο
 3. Οικονομικά Μαθηματικά
 4. Στατιστική
 5. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 6. Τεχνική Συναλλαγών
 7. Marketing
 8. Οικονομική των Επιχειρήσεων
 9. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 10. Φορολογική Πρακτική
 11. Λογιστική Εταιριών
 12. Φορολ. Λογιστική – Εφαρμογές
 13. Μηχανογραφημένη Λογιστική
 14. Λογιστική Κόστους
 15. Δημόσιες Σχέσεις
 16. Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)
 17. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
 18. Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης & Μισθοδοσία (Η/Υ)
 19. Marketing Υπηρεσιών
 20. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 21. Διοίκηση Προσωπικού
 22. Διοίκηση Marketing
 23. Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – Η/Υ)
 24. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.