ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο Διακοσμητής αναλαμβάνει την διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κατά τρόπο λειτουργικό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αλλά και η αισθητική στο σύγχρονο περιβάλλον. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη.

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Να κάνει αποτυπώσεις κτιρίων σε όλες τις κλίμακες
 • Να αναπτύσσει και συντάσσει με βάση δεδομένα σκαριφήματα και διάφορες κλίμακες σχέδια: κατόψεων, όψεων, τομών, αξονομετρικά σχέδια
 • Να αναπτύσσει και να συντάσσει κατασκευαστικά σχέδια
 • Να συντάσσει έγχρωμα σχέδια παρουσίασης (κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά
  σχέδια), με σκοπό την ολοκληρωμένη και πιστή απόδοση της αρχικής ιδέας (σχέδια παρουσίασης)
 • Να κατασκευάζει έγχρωμες μακέτες τομών διαστάσεων, κάνοντας χρήση διαφορετικών και κατάλληλων κατά περίπτωση υλικών (κατασκευή προπλασμάτων)
 •  Να αναλύει τις εργασίες κατασκευής και να οργανώνει τα συνεργεία κατασκευής κατά τομείς δουλειάς και κατά φάση κατασκευής
 • Να συντάσσει τον προγραμματισμό ελέγχου
 • Να ελέγχει τα συνεργεία κατασκευής ως προς το χρονικό προγραμματισμό, την ποιότητα των εργασιών και το κόστος, φροντίζοντας για την πίστη εφαρμογή της οριστικής μελέτης και το γενικό πνεύμα του έργου
 • Να κάνει προσμετρήσεις και επιμετρήσεις
 • Να συντάσσει κοστολογικούς πίνακες
 • Να γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζεται τα σχεδιαστικά και κοστολογικά προγράμματα.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» μπορούν να εργαστούν σε τεχνικές εταιρείες, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, γραφεία διακοσμητών, γραφεία πολιτικών μηχανικών, εταιρίες κατασκευών, εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας επίπλων, εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας αντικειμένων χρήσης και εταιρείες ή καταστήματα υλικών δόμησης και διακόσμησης, εταιρείες οργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων, σε γραφεία μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης, σε εταιρείες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης, ως σύμβουλοι προβολής και marketing επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο του Design και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μαθήματα:

 1. Μέθοδοι Αποτύπωσης & Σχεδίασης
 2. Ελεύθερο Σχέδιο & Πρακτική Χρώματος
 3. Διακοσμητικό Σχέδιο
 4. Δομικό – Κατασκευαστικό Σχέδιο
 5. Τεχνολογία Υλικών
 6. Ιστορία Τέχνης & Αρχιτεκτονικής
 7. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 8. Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής
 9. Σχέδιο μέσω Η/Υ
 10. Διαθεματική Εργασία
 11. Πρακτική Άσκηση

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.