ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι οι Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας. Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαπαιδαγώγηση βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλικίας, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μικρών παιδιών. Μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν απλές παιδαγωγικές δράσεις. Αποκτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με την Προσχολική Αγωγή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα αγωγής και φροντίδας βρεφών και νηπίων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκομίας» αποκτούν τις εξειδικευμένες παιδαγωγικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως

 • βοηθοί βρεφονηπιοκόμων

 • ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνοντας την φροντίδα και αγωγή βρεφών και παιδιών βοηθώντας την εργαζόμενη μητέρα.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αυτοταπασχολούμενοι στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο (έξι ετών),  ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,  ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ιδρύματα, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νοσοκομεία παίδων,  ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους, ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές. Η αγορά εργασίας μπορεί να δεχτεί και να απορροφήσει  εύκολα και γρήγορα τις αποφοίτους, καθώς με τη σχετική ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόνοιας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και οι θέσεις εργασίας.

Μαθήματα:

 1. Γενική Ψυχολογία
 2. Παιδαγωγική-Νηπιαγωγική
 3. Εξελικτική Ψυχολογία
 4. Τεχνικά
 5. Μουσικοκινητική Αγωγή
 6. Στοιχεία Υγιεινής
 7. Στοιχεία Παιδιατρικής
 8. Στοιχεία Βρεφοκομίας
 9. Πρώτες Βοήθειες
 10. Παιδική Λογοτεχνία
 11. Στοιχεία Οργάνωσης Βρεφονηπιακού Σταθμού
 12. Στοιχεία Διαιτητικής
 13. Παιχνίδι-Θέατρο Σκιών
 14. Παιχνίδι-Θεατρικό παιχνίδι
 15. Εικαστικά
 16. Στοιχεία Ειδικής Αγωγής
 17. Ψυχοπαθολογία
 18. Παιδιά με σωματικές αναπηρίες και δυσκολίες προσαρμογής
 19. Παιδιά με νοητική υστέρηση
 20. Πρακτική άσκηση

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.